Frå 1. februar 2018 kan det søkjast på gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Klikk på knappen Send søknad på framsida.

Innskytarval

Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 6. og 7. mars 2017

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2017-2020 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år

Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

Kandidatar:

1. Mari Kyrkjebø, Dale

2. Magn Helge Brattelid, Dale

3. Oddgeir Lammetun, Korssund

4. Ragnhild Berger Follevåg, Straumsnes

5. Ivar Haaland, Dale

6. Olaug Elisabeth Sætrum Holt, Hellevik

7. Malene Solheim, Dale

8. Atle Strand, Dale

Søknadsrunda opna 1. februar 2017 og vert stengt 1. mars 2017 kl 23.59.59.

Frå 1. februar 2017 kan det søkjast på gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Klikk på knappen Send søknad på framsida.

Sparebankstiftinga Fjaler har delt ut  kr 1.289.250.- i gåvemidlar for 2016.  Det er sendt ut melding om tildelingane, og du kan sjå lista over tildelingane her:

Tildelingar

Søknadsrunda opna 1. februar 2016 og vert stengt 1. mars 2016 kl 23.59.59.

Innskytarval

Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 7., 8. og 9. mars 2016

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2016-2019 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år

Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

Kandidatar:

1. Ivar Haaaland, Dale

2. Linda Strand, Dale

3. Ole Petter Mundal, Dale

4. Atle Strand, Dale

5. Magni Thorsen, Dale

6. Geir Tessem, Dale

7. Ragnhild Stav, Dale

8. Lise Johanne Hugøy, Dale

Frå 1. februar 2016 kan det søkjast på gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Klikk på knappen Send søknad på framsida.

Sparebankstiftinga Fjaler delte kr 1.090.000.- i gåvemidlar i styremøte 22. mai 2015.  Det er sendt ut melding om tildelingane, og du kan sjå lista over tildelingane her:

Tildelingar

Innskytarvalet til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler vert gjennomført 9., 10. og 11. mars 2015, og det vert elektronisk val. De vil få tilsendt ei lenkje på epost dersom banken har epostadressa dykkar i samband med nettbanken . Kontakt kundesenteret på tlf. 57 82 97 00 om du vil registrere epost-adresse.

Det kan også røystast på vanleg måte i banken sitt lokale i Dale i ordinær opningstid desse dagane.

NB! Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane gjennomfører valet til si generalforsamling til same tid (kun elektronisk). Hugs å røyste i begge vala.

Oversikt generalforsamlinga, og kven som er på val, sjå: https://ifjaler.no/om-oss/styrande-organ

Valnemnda sitt framlegg til innskytarvalet 2015:

Innskytarval

Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 9., 10. og 11. mars 2015

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2015-2018 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt  år

Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde.

Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer.

I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

 

 

 

 

    Kandidat Bustadadresse
1. Atle Strand Dale
2. Sølvi Ann Solheim Løkkebø Dale
3. Kenneth Vik Dale
4. Magni Thorsen Dale
5. Helga Åsnes Straumsnes
6. Geir Tessem Dale
7. Torunn Åsnes Guddal
8. Ole Petter Mundal Dale

 

 

 

 

Valnemnda Sparebankstiftinga Fjaler