Dersom du har bilete frå aktivitetar eller tiltak som stiftinga har gitt gåve til, så vil vi vere takknemlege for å få lov å bruke dei. Aktuelle bilete kan du sende til post@ifjaler.no .

Frå og med 2. februar kan det søkjast på gåver til allmennyttige føremål i Fjaler og Holmedal.

Søknaden må sendast via søknadssystemet, sjå lenke på framsida eller klikk her: Send søknad

Siste frist for å sende søknader er 2. mars kl 23:59.

Sigbjørn Solheim og Arve Arstein vart i innskytarvalet, avslutta 12. mars 2014, valt til nye medlemer i generalforsamlinga for 4 år.  Nina Yndestad og Kenneth Vik vart varamedlemer valt for 1 år.

https://ifjaler.no/om-oss/styrande-organ/

Søknadsfristen gjekk ut 03.03.2014, kl 23.59.   Tildelingane vert gjort kjende i slutten av mai/byrjinga av juni 2014.

Innskytarvalet til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler vert gjennomført 10., 11. og 12. mars 2014, og det vert elektronisk val. De vil få tilsendt ei lenkje på epost dersom banken har epostadressa dykkar i samband med nettbank . Kontakt kundesenteret på tlf. 57 82 97 00 om du vil registrere epost-adresse.

Det kan også røystast på vanleg måte i banken sitt lokale i Dale i ordinær opningstid desse dagane.

NB! Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane gjennomfører valet til si generalforsamling til same tid (kun elektronisk). Hugs å røyste i begge vala.

Oversikt generalforsamlinga, og kven som er på val, sjå: https://ifjaler.no/om-oss/styrande-organ

Valnemnda sitt framlegg til innskytarvalet 2014:

 

Innskytarval

Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 10., 11. og 12. mars 2014

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2014-2017 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt  år

Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

Røyst

  Kandidat Bustadadresse

1.

Karen Kvamme Dale

2.

Sigbjørn Solheim Flekke

3.

Sølvi Ann Solheim Løkkebø Dale

4.

Kenneth Vik Dale

5.

Magni Thorsen Dale

6.

Ingjerd Furnes Flekke

7.

Arve Arstein Hellevik

8.

Nina Yndestad

Guddal

 Valnemnda Sparebankstiftinga Fjaler

Det vart opna for ny søknadsrunde frå 11. februar 2014. Søknadsfristen er 3. mars 2014.

Styret i Sparebankstiftinga Fjaler delte ut gåver for ca kr 800.000.- i styremøte 24. mai 2013.

 

Namn på   lag / tiltak  Vedtak 
Jakob   Sande-selskapet i samarbeid med Fjaler kommune                        5 000
Forsamlingshuset Ljosheim                      20 000
Fjaler kommune/ Dale idrettslag v/ turgruppa                      75 000
Litteraturmisjonen (Jakob Sande-selskapet)                      15 000
Dale Idrettslag                      50 000
Fjaler symjeklubb                        5 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallag                        3 000
Handballgruppa Dale IL                      25 000
Hellevik grendalag                      45 000
Askvoll og Holmedal skyttarlag                      30 000
Dale Musikkorps                      16 500
Straumsnes Ungdomslag                        5 000
Norddalen Skisenter                      10 000
Flekke Ungdomslag                      20 000
Askvoll Musikklag                        3 000
Dale UL  Aktivitetar                      20 000
Guddal ungdomslag                      20 000
Fjaler Seniordans                        3 000
Holmedal Bedehus                      20 000
Turgruppa, Dale IL                      30 000
Dingemoen Idrettspark Fjalerhallen                      36 000
Holmedal Vel                      10 000
Fjaler Revmatikarlag                        5 000
Fjaler Hundeklubb                      10 000
DeKor                      10 000
Havbrusen Folkemusikklag                        5 000
Dalsfjorden Spelemannslag                        3 000
Holmedal Vel                      30 000
Fjorden Grendalag                      12 000
Dalsfjorden/Ytre Sogn Fjordhestlag/ Skogtransport prosjekt   tidlegare tider                      10 000
Fure og Våge Songlag                        5 000
Askeus Musikklubb                      30 000
Korssund Dykkeklubb                      10 000
Kulturskulen, på vegne av fleire                      10 000
Teaterfestivalen i Fjaler                      15 000
Fjaler pensjonistlag                        5 000
Straumsnes Grendalag                      20 000
Svint IL, Flekke grendalag, Holeholten 4H, Flekke skule og   barnehage                      45 000
Dale vidaregåande skule IB-linje                    100 000
På Rappen 2013                      15 000

Randi Engen vart vald til ny styreleiar etter Vegard Strand som takka av etter 2 år i styreleiarvervet. Kristin Kyrkjebø vart vald til ny styremedlem i stiftinga.

Mari Kyrkjebø og Magn-Helge Brattelid vart valt til nye medlemer i generalforsamlinga for 4 år. Sigbjørn Solheim og Sølvi Ann Solheim Løkkebø vart varamedlemer valt for 1 år.

Innskytarvalet til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler vert 11., 12. og 13. mars 2013.

Oversikt generalforsamlinga, og kven som er på val, sjå: https://ifjaler.no/om-oss/styrande-organ

Valnemnda sitt framlegg til innskytarvalet 2013:

Innskytarval

Generalforsamlinga
i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar:
11., 12. og 13. mars 2013


Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2013-2016 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år.


Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert
forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde
mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster,
gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

1. Olav Nes, Dale

2. Åsa Stav, Dale

3. Magn-Helge Brattelid, Dale

4. Nils-Inge Yndestad, Guddal

5. Sigbjørn Solheim, Flekke

6. Mari Kyrkjebø, Dale

7. Kenneth Vik, Dale

8. Sølvi Ann Solheim Løkkebø, Dale

130222 Annonse innskytarvalet