I det nye søknadssystemet som blir klart til bruk i søknadsrunda for 2020, må alle søkjarar med unntak for På Rappen-søknader, ha organisasjonsnummer for å kunne søkje.

Lag og organisasjoner som ikkje har dette, må difor skaffe seg dette før dei skal søkje.

Organisasjonsnummer får ein ved registrering i Brønnøysund-registeret.