Tildelingar

Tildelingar 2017

Søkjar Tiltak Tildeling
HELLEVIK GRENDELAG Utbetring av badeplassen i Ura. 10 000
DALE IDRETSLAG Bygging av tribune ved kunstgrasbana. 50 000
HOLMEDAL UNGDOMSLAG Opprusting av Holmedal bygdehus. 75 000
FLEKKE UNGDOMSLAG Drift 5 000
Bjerga Leikeplass Nye fotballmål 10 000
FJALER SYMJEKLUBB Inspirasjon og kompetanseheving for ungdom 15 000
HOLMEDAL VEL Klettenstien 3 000
HOLMEDAL VEL Rep bru 3 000
Fjaler danseverkstad Vidareutdanning av instruktørgruppa, og nyutdanning av ny gruppe. 25 000
Musikkverkstaden MusikkBadet Møtestad for musikkintressert ungdom sentralt i Dale. 15 000
DALE MUSIKKORPS Junior- og aspirantopplæring i korpset. 15 000
DALE MUSIKKORPS Drift 5 000
Holmedal ungdomsklubb Drift 5 000
DALE UNGDOMSLAG Oppgradering av lysutstyr 50 000
FURE IDRETTSLAG Legging av kunstgrasdekke på Våge stadion. 250 000
Guddalstoppen 4H Oppgradering av lydutstyr. 5 000
Fure og Våge Grendahus Mindre investeringar og vedlikehald. 30 000
FLEKKE GRENDALAG Fulføre gatelysprosjektet. 75 000
Guddal Grendalag Skuleplassen som bygdas samlingspunkt 75 000
GUDDAL UNGDOMSLAG Aktivitetar 20 000
FJORDEN GRENDALAG Vedlikehald 5 000
FJALER PENSJONISTLAG Tilskot til møtevirksomheit og transport 5 000
STRAUMSNES GRENDELAG Vedlikehald 40 000
Fjaler Kino Visning av skulekino. 10 000
DALE SKYTTARLAG Bygging av ny skytearena i Dale ved Fjalerhallen 500 000
GUDDAL FAMILIEKOR Aktivitetar 5 000
FORSAMLINGSHUSET LJOSHEIM Reparasjon av tak. 30 000
FRISK I FJALER “Trø til for livsglede” 20 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallag Aktivitetar 5 000
TEATERFESTIVALEN I FJALER Teaterfestivalen i Fjaler 2017 75 000
DALSFJORDEN SPELEMANNSLAG Drift 5 000
FJALER SENIORDANS Drift 5 000
Folkemusikklaget Havbrusen Kjøp av opplæringsinstrument/Hardingfele, driftsstønad 5 000
FJALER REVMATIKARLAG Helsebading /trening 5 000
Dale idrettslag handballgruppa Utvikling av klubben sine aktivitetar 20 000
DALSFJORDEN/YTRE SOGN FJORDHESTLAG Aktivitetar knytt til Barnas Fjordhestlag 5 000
På Rappen På Rappen-ordninga til ungdom 15 000
SUM 1 496 000

Tildelingar 2016:

Søkjar Tiltak Tildeling
JAKOB SANDE SELSKAPET Inventar Våningshuset            25 000
DALE MUSIKKORPS Junior- og aspirantopplæring            20 000
DALE MUSIKKORPS Drift              5 000
FJALER SYMJEKLUBB Vill i vatn-vassakrivitet barn og unge            26 000
Guddal grendalag Nærmiljøanlegg ved Guddal skule         100 000
FURE OG VÅGE SONGLAG Drift              5 000
JAKOB SANDE SELSKAPET Lys i gamle hus              5 000
TEATERFESTIVALEN I FJALER Teaterfestivalen            75 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad Drift              5 000
GUDDAL FAMILIEKOR Drift             5 000
Holmedal ungdomsklubb Drift             5 000
CANTUS Drift              5 000
DALE IDRETSLAG Tribune ved fotballbana, planlegging ny hall         380 000
HOLMEDAL UNGDOMSLAG Grendahuset          100 000
Flekke ungdomslag Nytt service på ungdomshuset            15 000
HOLMEDAL VEL skøyteplass i Bakkemarka            10 000
FLEKKE GRENDALAG Gatelys Flekke skule-Båtehammaren          100 000
Holeholten 4 H klubb Drift              5 000
Folkestad bedehusforening Våge Krins Nytt kjøkken Folkestad Bedehhus            75 000
DALSFJORDEN/YTRE SOGN FJORDHESTLAG Drift              3 000
Frisk i Fjaler Sansehagen Fjaler sjukeheim            50 000
Framtun Grendahus – Grytøyra Drift              5 000
Våge Grendalag – Brannvernutvalget Utstyr til brannverndepot           40 000
FJALER PENSJONISTLAG Ferdigstilling grindabygget,trimromYtre            15 000
DALE BARNEKOR Drift              5 000
Dale Bygdekvinnelag Drift              3 000
Anders S.Ringstad Opprusting Smilderstien           90 000
DO RE MI BARNEKOR Drift              5 000
FJALERHALLEN DRIFTSSELSKAPET Inventar i Fjalerhallen            30 000
Dale Idrettslag v/stigruppa Merking av stiar            15 000
GUDDAL UNGDOMSLAG Vedlikehald ungdomshuset            15 000
FJORDEN GRENDALAG Drift             5 000
STRAUMSNES GRENDAHUS Lysarmatur i Grendahuset            15 000
På Rappen På Rappen-midlar til ungdom             27 250
SUM     1 289 250

 

 

Tildelingar 2015:

Søkjar Søkt om; Tildeling:
Flekke Grendelag Hjartestartar  kr              5 000
Hellevik Idrettslag Gapahuk/rydding uteområde  kr            10 000
Fjaler danseverkstad ung-til-ung opplæring  kr            10 000
Holmedal Ungdomslag All-bruk av grendhuset  kr            70 000
Flekke Ungdomslag Grendahuset  kr              5 000
Dale Musikkorps Drift  kr              5 000
Dale Musikkorps Opplæring aspirantar  kr            15 000
Jakob Sande Selskapet Restaurering hovudhuset  kr          150 000
Fjaler Pensjonistlag Aktivitetar på Tunkafeen  kr            10 000
Dale IL sykkel Barne/ungdomssykkelløp  kr              5 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallag Drift  kr              5 000
Dale Idrettslag/ Skigruppa i Fjaler Løypemaskin  kr          400 000
Guddal Familiekor Drift  kr              5 000
Fjaler Hagelag Drift  kr              5 000
Holeholten 4H klubb Drift  kr              5 000
Fjaler Revmatikarlag Drift  kr              5 000
Dale Ungdmslag Drift  kr              5 000
Holmedal eldresenter Sogehefte  kr              5 000
Fjaler Kino Gratis kino til skulebarn/ungdom  kr            10 000
Fure og Våge Songlag Drift  kr              5 000
Cantus Drift  kr              5 000
Fjaler kommune Område ved ungdomsskulen  kr            50 000
FRISK I FJALER sykkel-oppleving for eldre  kr            30 000
Holmedal ungdomsklubb PC-rom/ aktivitet  kr              5 000
Dalsfjorden Spelemannslag Drift  kr              5 000
Fjaler Pensjonistlag Bocciabane  kr            10 000
Dale Skyttarlag Kjøkken m.m. i Stavsdalen  kr          100 000
Dale Idrettslag v/stigruppa Tursti  kr            26 000
Teaterfestivalen i Fjaler Drift  kr          100 000
Fjalerhallen Skifte lysrør i hallen  kr            50 000
Dalsfjorden / Ytre Sogn Fjordhestlag Kjøp av seletøy  kr              5 000
Do Re Mi Barnekor Drift  kr              5 000
Fjaler Seniordans Lydanlegg  kr              4 000
Straumsnes Grendahus Vedlikehald ute ved grendahuset  kr            10 000
Guddal Grendalag Vedlikehald ute ved grendahuset  kr            50 000
Sum 2015  kr      1 190 000

 

 

 

 

Tildelingar 2014

Søkjar: Søkt om; Tildeling:
Askvoll Seniordans mikrofon/høgtalarar kr 3 000
Badevika vel badestove i Badevika kr 20 000
CANTUS drift kr 5 000
DALE BYGDEKVINNELAG drift kr 5 000
DALE IDRETSLAG tilbod til unge / særlege brukarar kr 40 000
DALE IDRETSLAG drift kr 5 000
DALE IDRETSLAG / FJALER KOMMUNE elvestien lys/ sikring kr 40 000
DALE IDRETTSLAG sti-prosjektet Otterstein-Fossevikja kr 20 000
Dale IL -fotballgruppa brakkerigg ved fotballbana kr 10 000
Dale IL Sykkel postvegrittet kr 30 000
DALE MUSIKKORPS opplæring 9-15 år kr 20 000
DALE MUSIKKORPS drift kr 5 000
DALE SKYTTARLAG toalett/innl vatn på bana kr 100 000
DALE UNGDOMSLAG teater, lære drama kr 20 000
DALE UNGDOMSLAG Opprusting ungdomshuset kr 50 000
DALSFJORDEN SPELEMANNSLAG drift kr 5 000
Dingemoen Idrettspark Fjalerhallen stolar i hallen kr 30 000
DYSLEKSILAGET I SUNNFJORD meistringskurs kr 15 000
ELDHUSBAKARANE PÅ TYSSE Opprusting Eldhuset kr 50 000
Fjaler danseverkstad instruktørar ung-til-ung kr 20 000
Fjaler Hagelag drift kr 5 000
Fjaler Kino kinotilbod skular/barnhage kr 20 000
FJALER PENSJONISTLAG hage rundt tunkafeen kr 20 000
FJALER REVMATIKARLAG drift kr 5 000
FJALER SENIORDANS kurs danseleiarar kr 3 000
FJALER SOGELAG hefte om postsoga i Fjaler kr 10 000
FJALER SYMJEKLUBB instruktørar symjing kr 5 000
Fjorden Grendalag byte av vindauge kr 15 000
Flekke grendalag Gatelys kr 40 000
FLEKKE UNGDOMSLAG en-øk tiltak ungdomshuset kr 30 000
FURE OG VÅGE SONGLAG drift kr 5 000
Guddal Grendalag trivselstiltak for unge i bygda kr 50 000
HOLMEDAL VEL kystarvsti, bord og benkar kr 14 000
IB-linje Dale VGS del av oppstartkostnader IB-linje kr 100 000
JAKOB SANDE SELSKAPET oppussing hovudhuset kr 150 000
Jubileumsnemnda for Dale kyrkje 150 år jubileeumshefte kr 5 000
Korssund Dykkeklubb klubblokale kr 10 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallag drift kr 5 000
På Rappen påfylling ordninga kr 15 000
STRAUMSNES GRENDELAG brannvernstasjon, det frivillege brannkorpset i bygda kr 50 000
TEATERFESTIVALEN I FJALER teaterfestivalen kr 100 000
SUM Sparebankstiftinga Fjaler kr  1 150 000

 

Tildelingar mai 2013

Turgruppa,   Dale I. L.          30 000
Svint IL,   Flekke grendalag, Holeholten 4H, Flekke skule og barnehage          45 000
Straumsnes   Ungdomslag            5 000
Straumsnes   Grendalag          20 000
Fjaler   pensjonistlag            5 000
Teaterfestivalen   i Fjaler          15 000
Kulturskulen,   på vegne av fleire          10 000
Korssund   Dykkeklubb          10 000
Askeus   Musiklubb          30 000
Norddalen   Skisenter          10 000
Fjaler   Seniordans            3 000
Holmedal   Bedehus          20 000
Havbrusen   Folkemusikklag            5 000
Dalsfjorden/Ytre   Sogn Fjordhestlag/ Skogtransport prosjekt.          10 000
Fure og Våge   Songlag            5 000
Fjorden   Grendalag          12 000
Dalsfjorden   Spelemannslag            3 000
Holmedal Vel          30 000
DeKor          10 000
Fjaler   Hundeklubb          10 000
Fjaler   Revmatikarlag            5 000
Dale   Musikkorps          16 500
Holmedal Vel          10 000
Dingemoen   Idrettspark Fjalerhallen          36 000
Flekke   Ungdomslag          20 000
Guddal   ungdomslag          20 000
Forsamlingshuset   Ljosheim          20 000
Dale UL  Aktivitetar          20 000
Askvoll   Musikklag            3 000
Askvoll og   Holmedal skyttarlag          30 000
Hellevik   grendalag          45 000
NFU   Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallag            3 000
Handballgruppa   Dale il          25 000
Fjaler   symjeklubb            5 000
Dale   Idrettslag          50 000
Litteraturmisjonen   (Jakob Sande-selskapet)          15 000
Fjaler   kommune/ Dale idrettslag v/ turgruppa          75 000
Jakob   Sande-selskapet i samarbeid med Fjaler kommune            5 000
Dale vidaregåande skule IB-linje          100 000
På   rappen 2013          15 000
SUM          806 500

 

Tildelingar mai 2012

Tyssedal   skyttarlag 5000
NFU Fjaler/Askvoll, mfl/Fjaler kommune,   aktivitetslokale 10000
Fure idrettslag 25000
Dale Idrettslag, Fjalerhallen,   helsestuio 25000
Fjaler Helselag 5000
Jakob Sande-selskapet/løa 100000
Hellevik IL 25000
Havbrusen Folkemusikklag 3000
Aksjon Dalsfjordbrua 40000
Megger i Medvind 10000
Stroka Skyttarlag 5000
Dale Idrettslag, utstyr 20000
Korssund Dykkeklubb 15000
Holmedal Ungdomslag 15000
Rivedal Bygdelag 15000
Dale Musikkorps 10000
Guddal Ungdomslag 60000
Dale IL Sykkel 15000
Flekke Ungdomslag 15000
Sandbaneanlegg i Badevika, Dale 40000
Dale Ungdomslag 15000
Fjaler symjeklubb 5000
Holmedal Bedehus 10000
Fjaler bygdekvinnelag 3000
Fjorden Grendalag 10000
NFU Askvoll-Fjaler Hyllestad lokallag 3000
Holeholten 4H Klubb 4000
Holmedal Vel 10000
Dale Skyttarlag 10000
Fjaler Røde Kors 10000
Fjaler pensjonistlag 3000
Ljosheim forsamlingshus 40000
Yngve S Haugsvær/Hexapod 5000
Askvoll Musikklag 5000
DALE BARNEKOR 5000
Driftselskapet for Dingemoen   Idrettspark, scene 64000
Askvoll og Holmedal skyttarlag 10000
670000

 

Tildelingar september 2011

 

Søkar/tiltak Tildelt
Guddalstoppen 4H: Mygg/mikrofonar          3 000
Holmedal Vel: El. Piano          4 000
Straumsnes Ungdomslag: Ungdomsrom/grendehuset          5 000
Hellevik Idrettslag: Ballbinge         10 000
Fjaler Kulturskule (på vegne av fleire): Piano         10 000
Dale skyttarlag v/ungdomsutvalet: Treningsrifle         10 000
Fure og Våge Songlag: Lyd- og lysutstyr         18 000
Fjaler kommune/Straumsnes grendelag:Lillinstonheimen, Filosofistien/teater         20 000
Flekke ungdomslag: Rehabilitering tak         25 000
Holmedal Bygdehus: Varmepumper         25 000
Fjaler kommune i samarbeid med turgruppa i Dale idrettslag: Stiprosjektet         30 000
UWC Røde Kors Nordisk: Ballbinge         40 000
Dale IL Fotball: Fotballmål/barn         50 000
Fjaler kommune i samarbeid med turgruppa i Dale IL: Gatetun/park/lyssetting       100 000
Dale IL Fotball: Kunstgrasbane       150 000
      500 000

Tildelingar april 2011

DRIFTSSTØTTE
Flekke Bygdekvinnelag        1 000
Holmedal Søndagsskule        1 000
Holmedal Bedehus        1 000
KorImpro        1 000
Cantus        2 000
Laurdagsklubben i Dale        2 000
Holmedal Yngres        2 000
Askvoll Seniordanselag        2 000
Guddal laurdagsklubb        2 000
Redningsvesten Etterverngruppe        2 000
Redningsplanken Pårørandegruppe        2 000
Holeholten 4H        2 500
Fure og Våge Songlag        2 500
Tyssedal Skyttarlag        3 000
Barnas Turlag Askvoll        3 000
Dalsfjorden Spelemannslag        3 000
Dale bygdekvinnelag        3 000
NFU Askvoll-Fjaler-HyllestD        3 000
Fjaler Revmatikarlag        3 500
Hellevik Idrettslag        4 000
Barnas Turlag Fjaler        4 000
Fjordane Grendalag        4 000
Fjaler Hundeklubb        5 000
DeKor        5 000
Helle og Vårdal bygdelag        5 000
Flekke og Straumsnes Musikkorps        5 000
Fjaler Danseverkstad      10 000
Fjaler helselag      10 000
Dale Musikkorps      10 000
Guddal Ungdomslag      10 000
Fjaler Kino      10 000
Flekke Ungdomslag      10 000
Askvoll og Holmedal Idrettslag      10 000
Nordalen Skisenter      10 000
Rivedal bygdelag      20 000
Dale Idrettslag – handball      25 000
Dale Idrettslag – Hovudstyre      30 000
PROSJEKTSTØTTE
Dysleksilaget i Sunnfjord        2 000
Guddal Bygdekvinnelag        3 000
Holmedal Kino      10 000
Rivedal Bygdelag/Askvoll kommune      10 000
Dalsfjorden/Ytre Sogn Fjordhestlag      10 000
Prosjekt Badevika      10 000
Flekke Grendalag      10 000
Cantus      13 000
Straumsnes Grendalag      14 000
Dale Musikkverkstad      15 000
Flekke og Straumsnes Musikkorps      15 000
Holmedal Bygdemuseum: Utstillingsutsyr      20 000
Straumsnes Ungdomslag: Samlingshus      20 000
Stroka Skyttarlag: Minitayrbane      25 000
Korssund Dykkeklubb: Dykkarutstyr      25 000
Holmedal Ungdomslag: Teateroppsetting      25 000
Ljosheim Forsamlingshus: Enøktiltak      25 000
Fjaler Kino: Digitalisering      30 000
Partslaget Bakkejekta: Islandstur      40 000
Guddal grendalag: Leikeplass      40 000
Fjaler Motorsportklubb: Hall      40 000
Guddal Ungdomslag: Grendahuset      80 000
Aksjon Dalsfjordbrua: Bok og film    150 000
Flekke Ungdomslag: Ungdomshuset    175 000
Dale Ungdomslag: Ungdomshuset    190 000
Samla støtte ved 1.tildeling 2011  1 225 500

 

Tildelingar november 2010:

 • Fjaler Danseverkstad 20 000
 • Kulturscene i Fjaler 15 000
 • Dale Idrettslag, barnidrett 20 000
 • Dale idrettslag, sykkelgruppa 50 000
 • Flekke Ungdomslag 7 000
 • Holmedal Bygdehus 150 000
 • Dalsfjorden Spelemannslag 40 000
 • Straumsnes Ungdomslag 4 000
 • Framhug Ungdomslag 10 000
 • Nedre Bjergelia vel 4 000
 • Tverrkunstnerisk/sosialt prosjekt 7 500
 • Askesus Musikklubb 60 000
 • Transplant Live 50 000
 • Våge kvinne- og familielag 30 000
 • Doremi Barnekor 20 000
 • Våge Grendalag 50 000
 • Flekke Grendelag 25 000
 • Dale Skyttarlag 75 000
 • DeKor 25 000
 • Tyssedal Skyttarlag 15 000
 • Guddal Ungdomslag 5 000
 • Guddal Familiekor 3 000
 • Holmedal Vel 10 000
 • Norddalen Skisenter 20 000
 • Dale Musikkorps 150 000
 • Holmedal Ungdomslag 25 000
 • Svint Idrettslag 50 000
 • Redningsvesten etterverngruppe 40 000
 • Folkeakademiet i Askvoll 6 000
 • Badevika i Dale 20 000

Skriv ut denne sida.