Tildelingar

Tildelingar 2020

OrganisasjonProsjektVedtak
Dale IdrettslagKaldhallen (tildelt i 2019 av 2020-midlar)kr 1 000 000
FAU Fjaler UngdomsskuleFotballbane som aktivitetsareal for ungdomstrinnet ved nye Dingemoen skule.kr 250 000
Dale UngdomslagGje skulane eit tilbud til god barnefilm i skuletida.kr 17 000
Holeholten 4HHoleholten 4H er 40 år i år. Markering i samband med årleg haustfest i oktober.kr 20 000
Fjaler KommuneUtvikling av utstyrsBUA i Fjaler med meir sommarutstyr.kr 40 000
Fure IdrettslagTrimrom ved Våge skulekr 100 000
Askvoll og Holmedal SkyttarlagUtstyr til skytebanekr 18 000
Preform ASGåva kan brukast til lydutstyr, prosjektorduk, sceneteppe og motorisert jekkkr 190 000
Kystlaget BakkejektaFrå Dalsfjorden til Bergen med Bakkejekta. Kunnskap om jektefart frå Fjordane til Bergen.kr 15 000
FAU Våge SkuleKlatrepark i tilknyting til kunstgrasbane og volleyballbane på skulen sitt område.kr 100 000
Straumsnes GrendalagOppgradering uteområde ved Straumsnes Grendahus med ny asfalt.kr 100 000
Dalsfjorden SpelemannslagSamle folkemusikkutøvarar til kappestrid i spel , song og dans.kr 10 000
Dale MusikkorpsMidlar til oppstart av Fjaler skulemusikk.kr 200 000
Hellevik GrendalagPåfyll av sand i badevika «Ura» i Hellevik.kr 25 000
Guddal FamiliekorDriftsstøtte og til utstyrskjøp,kr 20 000
Hellevik IdrettslagMidlar til aktivitetskveldar.kr 5 000
Fjaler og Omegn MotorsportklubbMidlar til kjøp av traktor og utstyr til denne.kr 250 000
Fjorden GrendalagVedlikehald av grendahusetkr 20 000
NFU Askvoll – Fjaler – Hyllestad LokallagÅrleg møteplass for medlemene.kr 5 000
Helle og Vårdal BygdelagMidlar til innkjøp av oppvaskløysing i grendahuset.kr 50 000
Dale MusikkorpsDrifta og instrumentkjøp.kr 40 000
Dale IdrettslagVidareutvikling av dommararbeidetkr 30 000
Guddal UngdomslagDriftsstøtte.kr 10 000
Jakob Sande-selskapetResidensordning for forfattarar, og FABEL-etablering av eit barne- og ungdomsteater.kr 200 000
Fjalerhallen DriftsselskapetSpeglar i aktivitetssal/dansesal i Fjalerhallenkr 25 000
SUM 2020kr 2 740 000

Tildelingar 2019

OrganisasjonProsjektVedtak
Bjerga leikeplassUtbetring leikeplasskr 15 000
Dale musikkorpsInstrumentkjøpkr 20 000
Dale musikkorpsAspirant- og junioropplæringkr 30 000
Guddal ungdomslagOppussing av toaletta i ungdomshusetkr 13 500
Fjorden grendalagVedlikehald grendahusetkr 10 000
Fure og Våge GrendahusNy taktekking og ny isolering av tak på samfunnshuset.kr 100 000
Våge Grendalag v/Våge BrannvernVåge Brannvernutval personleg verneutstyrkr 20 000
Jakob Sande-selskapetDiktarbustad i Jakob Sande-tunetkr 50 000
Dale idrettslagKaldhall i Fjaler 2019-gåvekr 2 125 000
Fjaler kommuneHAFS United. Tilrettelagt handballlag i HAFS – for alle i alderen 14-80.kr 20 000
Dalsfjorden SpelemannslagDriftsstøtte/Planlegging Fylkeskappleiken i mars 2020kr 10 000
Folkestad bedehuskapellAutomatisk ringeanlegg i Folkestad bedehuskapellkr 40 000
Fjaler kommuneAktiv i HAFS. Utvikle ei digital oversikt over alle fritidsaktivitetane i HAFS regionen. Samarbeid med Askvoll, Fjaler, Solund, Hyllestad og Gulen.. kr 50 000
Flekke grendalagAktivitets- og klatreløype i området rundt Flekke skule:
kr 80 000
Askvoll og Holmedal SkyttarlagUtstyr til utlån til ungdom, til trening og konkurransar. kr 20 000
Fure IdrettslagMidlar til utbetring av tursti til dagsturhytte på Bygdaheiakr 15 000
Dale barnekorKortur til Sætervika Ungdomsenterkr 5 000
Indre Sunnfjord TurlagArrangere «Kom deg ut»-dag september 2019kr 10 000
Blandakoret DekorAktivitetsstøttekr 5 000
Askvoll og Holmedal IdrettslagUtbetring av Hilvang, fotballbana i Holmedalkr 50 000
Straumsnes GrendelagTakreparasjon av Straumsnes Grendahuskr 50 000
Dale ungdomslagStøtte til visning av film for barnehage og skuleelevarkr 15 000
Helle og Vårdal BygdelagUtviding og oppussing av kjøkken i Vårdal Grendahuskr 30 000
Holeholten 4HNy lavvokr 5 000
NFU Askvoll – Fjaler – Hyllestad lokallagFørjulssamling medlemer og føresettekr 5 000
PreForm ASRuste opp «Samvirkelaget» i Dale sentrum til ein kulturarena med scene og 200 publikumsplassarkr 100 000
Fure IdrettslagTrimrom ved Våge skulekr 200 000
Guddal familiekorYmse aktivitetarkr 5 000
På rappenPå Rappenkr 9 500
SUM 2019kr 3 108 000

Tildelingar 2018

OrganisasjonProsjektVedtak
Jakob Sande-selskapetDiktarbustad i Jakob Sande-tunet. kr 50 000
Holmedal bygdehusUtbetring av uteområde.kr 67 500
Rivedal bygdelagNye bordkr 10 000
Fjorden grendalagDrift av lagetkr 5 000
Holmedal VelMerking og skiltingkr 30 000
DekorFleire unge med i koretkr 5 000
Fjaler NæringsutviklingNærings- og samfunns-utvikling i Fjalerkr 150 000
Fure ILBygging av trimromkr 100 000
Guddal grendalagLågterskeltreningstilbod og utviklingstiltakkr 80 000
Dale skyttarlagTillegg til skytebaneanleggetkr 350 000
Fure ILInstallere lys og vedomn i dagsturhyttakr 30 000
ArnarsonmilaSkape og utvikle løpet til eit fast årleg arrangement for barn og vaksnekr 40 000
Dale barnekorDeltaking på vårtreff i Førde 13 – 15/4-2018kr 4 000
Framhug ungdomslagAktivitetsstøtte til ungdomsprosjektkr 5 000
Preform ASUtvikling av kunstproduksjon i Fjaler og regionenkr 50 000
Dale musikkorpsNye instrument i korpsetkr 20 000
Fjaler kinoSkulekinokr 10 000
Dale musikkorpsAspirant- og junioropplæring messinginstrumentkr 15 000
Dale ILUtbedring av skihytta i Norddalenkr 15 000
Fure Våge GrendahusStålbenk til kjøkken og lakk av golv i sal på forsamlingshus.kr 50 000
Straumsnes grendalagOppgradering/ rehabilitering av kjøkken på grendahusetkr 50 000
Jensbua Kystkultursenter ASNy tilkomst og opprusting av kjøkkenkr 40 000
Flekke ungdomslagSkifte av vindauge, kledning og etterisolering på Vonheimkr 75 000
Dale ILBygge «Kaldhall» for idretten i Fjaler2 850 000
Dalsfjorden spelemannslagDeltaking av 3 born/ungdom på Mo-kursetkr 5 000
Guddal familiekorDrift ulike tiltakkr 5 000
Hellevik GrendalagKledning av to sider på grindbygg, samt tjørebreiingkr 12 000
Dale IL stigruppaTilrettelegging av stiarkr 25 000
Holmedal VelGatelyskr 50 000
Kystlaget BakkejektaNytt segl, mast og rå til Bakkejekta.kr 10 000
Askv Holmed IL stimerkingMerking av stiar og ruterkr 10 000
NFUYmse aktivtetar, driftkr 5 000
På RappenMidlar særskilt øyremerka barn og ungdomkr 51 700
SUMkr 4 275 200

Tildelingar 2017

SøkjarTiltakTildeling
HELLEVIK GRENDELAGUtbetring av badeplassen i Ura.kr 10 000
DALE IDRETTSLAGBygging av tribune ved kunstgrasbana.kr 50 000
HOLMEDAL UNGDOMSLAGOpprusting av Holmedal bygdehus.kr 75 000
FLEKKE UNGDOMSLAGDriftkr 5 000
Bjerga LeikeplassNye fotballmålkr 10 000
FJALER SYMJEKLUBBInspirasjon og kompetanseheving for ungdomkr 15 000
HOLMEDAL VELKlettenstienkr 3 000
HOLMEDAL VELRep brukr 3 000
Fjaler danseverkstadVidareutdanning av instruktørgruppa, og nyutdanning av ny gruppe.kr 25 000
Musikkverkstaden MusikkBadetMøtestad for musikkintressert ungdom sentralt i Dale. kr 15 000
DALE MUSIKKORPSJunior- og aspirantopplæring i korpset.kr 15 000
DALE MUSIKKORPSDriftkr 5 000
Holmedal ungdomsklubbDriftkr 5 000
DALE UNGDOMSLAGOppgradering av lysutstyrkr 50 000
FURE IDRETTSLAGLegging av kunstgrasdekke på Våge stadion. kr 250 000
Guddalstoppen 4HOppgradering av lydutstyr. kr 5 000
Fure og Våge GrendahusMindre investeringar og vedlikehald.kr 30 000
FLEKKE GRENDALAGFulføre gatelysprosjektet.kr 75 000
Guddal GrendalagSkuleplassen som bygdas samlingspunktkr 75 000
GUDDAL UNGDOMSLAGAktivitetar kr 20 000
FJORDEN GRENDALAGVedlikehaldkr 5 000
FJALER PENSJONISTLAGTilskot til møtevirksomheit og transportkr 5 000
STRAUMSNES GRENDELAGVedlikehaldkr 40 000
Fjaler KinoVisning av skulekino. kr 10 000
DALE SKYTTARLAGBygging av ny skytearena i Dale ved Fjalerhallenkr 500 000
GUDDAL FAMILIEKORAktivitetar kr 5 000
FORSAMLINGSHUSET LJOSHEIMReparasjon av tak.kr 30 000
FRISK I FJALER«Trø til for livsglede» kr 20 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallagAktivitetar kr 5 000
TEATERFESTIVALEN I FJALERTeaterfestivalen i Fjaler 2017kr 75 000
DALSFJORDEN SPELEMANNSLAGDriftkr 5 000
FJALER SENIORDANSDriftkr 5 000
Folkemusikklaget HavbrusenKjøp av opplæringsinstrument/Hardingfele, driftsstønad kr 5 000
FJALER REVMATIKARLAGHelsebading /treningkr 5 000
Dale idrettslag handballgruppaUtvikling av klubben sine aktivitetarkr 20 000
DALSFJORDEN/YTRE SOGN FJORDHESTLAGAktivitetar knytt til Barnas Fjordhestlagkr 5 000
På RappenPå Rappen-ordninga til ungdomkr 15 000
SUMkr 1 496 000

Tildelingar 2016

SøkjarTiltakTildeling
JAKOB SANDE SELSKAPETInventar Våningshusetkr 25 000
DALE MUSIKKORPSJunior- og aspirantopplæringkr 20 000
DALE MUSIKKORPSDriftkr 5 000
FJALER SYMJEKLUBBVill i vatn-vassakriviet barn og ungekr 26 000
Guddal grendalagNærmiljøanlegg ved Guddal skulekr 100 000
FURE OG VÅGE SONGLAGDriftkr 5 000
JAKOB SANDE SELSKAPETLys i gamle huskr 5 000
TEATERFESTIVALEN I FJALERTeaterfestivalenkr 75 000
NFU ASKVOLL-FJALER-HYLLESTADDriftkr 5 000
GUDDAL FAMILIEKORDriftkr 5 000
Holmedal ungdomsklubbDriftkr 5 000
CANTUSDriftkr 5 000
DALE IDRETTSLAGTribune ved fotballbana, planlegging ny hallkr 380 000
HOLMEDAL UNGDOMSLAGGrendahusetkr 100 000
Flekke ungdomslagNytt service på ungdomshusetkr 15 000
HOLMEDAL VELSkøyteplass i Bakkemarkakr 10 000
FLEKKE GRENDALAGGatelys Flekke skule-Båtehammarenkr 100 000
Holeholten 4 H klubbDriftkr 5 000
Folkestad bedehusforening Våge KrinsNytt kjøkken Folkestad Bedehuskr 75 000
DALSFJORDEN/YTRE SOGN FJORDHESTLAGDriftkr 3 000
Frisk i FjalerSansehagen Fjaler sjukeheimkr 50 000
Framtun Grendahus – GrytøyraDriftkr 5 000
Våge Grendalag – BrannvernutvalgetUtstyr til brannverndepotkr 40 000
FJALER PENSJONISTLAGFerdigstilling grindabygget, trimromYtrekr 15 000
DALE BARNEKORDriftkr 5 000
Dale BygdekvinnelagDriftkr 3 000
Anders S. RingstadOpprusting Smilderstienkr 90 000
DO RE MI BARNEKORDriftkr 5 000
FJALERHALLEN DRIFTSSELSKAPETInventar i Fjalerhallenkr 30 000
Dale Idrettslag v/stigruppaMerking av stiarkr 15 000
GUDDAL UNGDOMSLAGVedlikehald ungdomshusetkr 15 000
FJORDEN GRENDALAGDriftkr 5 000
STRAUMSNES GRENDAHUSLysarmatur i Grendahusetkr 15 000
På RappenPå Rappen-midlar til ungdomkr 27 250
SUMkr 1 289 250

Tildelingar 2015

SøkjarSøkt om;Tildeling:
Flekke Grendelag Hjartestartarkr 5 000
Hellevik IdrettslagGapahuk/rydding uteområdekr 10 000
Fjaler danseverkstadung-til-ung opplæringkr 10 000
Holmedal UngdomslagAll-bruk av grendhusetkr 70 000
Flekke UngdomslagGrendahusetkr 5 000
Dale MusikkorpsDriftkr 5 000
Dale MusikkorpsOpplæring aspirantarkr 15 000
Jakob Sande SelskapetRestaurering hovudhusetkr 150 000
Fjaler PensjonistlagAktivitetar på Tunkafeenkr 10 000
Dale IL sykkel Barne/ungdomssykkelløpkr 5 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallag Driftkr 5 000
Dale Idrettslag/ Skigruppa i FjalerLøypemaskinkr 400 000
Guddal FamiliekorDriftkr 5 000
Fjaler HagelagDriftkr 5 000
Holeholten 4H klubbDriftkr 5 000
Fjaler RevmatikarlagDriftkr 5 000
Dale UngdomslagDriftkr 5 000
Holmedal eldresenter Sogeheftekr 5 000
Fjaler KinoGratis kino til skulebarn/ungdomkr 10 000
Fure og Våge SonglagDriftkr 5 000
CantusDriftkr 5 000
Fjaler kommuneOmråde ved ungdomsskulenkr 50 000
FRISK I FJALERsykkel-oppleving for eldrekr 30 000
Holmedal ungdomsklubbPC-rom/ aktivitetkr 5 000
Dalsfjorden Spelemannslag Driftkr 5 000
Fjaler PensjonistlagBocciabanekr 10 000
Dale SkyttarlagKjøkken m.m. i Stavsdalenkr 100 000
Dale Idrettslag v/stigruppaTurstikr 26 000
Teaterfestivalen i FjalerDriftkr 100 000
FjalerhallenSkifte lysrør i hallenkr 50 000
Dalsfjorden / Ytre Sogn FjordhestlagKjøp av seletøykr 5 000
Do Re Mi BarnekorDriftkr 5 000
Fjaler SeniordansLydanleggkr 4 000
Straumsnes GrendahusVedlikehald ute ved grendahusetkr 10 000
Guddal GrendalagVedlikehald ute ved grendahusetkr 50 000
SUM 2015kr 1 190 000

Tildelingar 2014

SøkjarSøkt om;Tildeling:
Askvoll Seniordansmikrofon/høgtalararkr 3 000
Badevika velbadestove i Badevikakr 20 000
CANTUSdriftkr 5 000
DALE BYGDEKVINNELAGdriftkr 5 000
DALE IDRETTSLAGtilbod til unge / særlege brukararkr 40 000
DALE IDRETTSLAGdriftkr 5 000
DALE IDRETTSLAG / FJALER KOMMUNEelvestien lys/ sikringkr 40 000
DALE IDRETTSLAGsti-prosjektet Otterstein-Fossevikjakr 20 000
Dale IL -fotballgruppabrakkerigg ved fotballbanakr 10 000
Dale IL Sykkelpostvegrittetkr 30 000
DALE MUSIKKORPSopplæring 9-15 årkr 20 000
DALE MUSIKKORPSdriftkr 5 000
DALE SKYTTARLAGtoalett/innl vatn på banakr 100 000
DALE UNGDOMSLAGteater, lære dramakr 20 000
DALE UNGDOMSLAGOpprusting ungdomshusetkr 50 000
DALSFJORDEN SPELEMANNSLAG driftkr 5 000
Dingemoen Idrettspark Fjalerhallenstolar i hallenkr 30 000
DYSLEKSILAGET I SUNNFJORDmeistringskurskr 15 000
ELDHUSBAKARANE PÅ TYSSEOpprusting Eldhusetkr 50 000
Fjaler danseverkstad instruktørar ung-til-ungkr 20 000
Fjaler Hagelag driftkr 5 000
Fjaler Kinokinotilbod skular/barnhagekr 20 000
FJALER PENSJONISTLAG hage rundt tunkafeenkr 20 000
FJALER REVMATIKARLAG driftkr 5 000
FJALER SENIORDANS kurs danseleiararkr 3 000
FJALER SOGELAG hefte om postsoga i Fjalerkr 10 000
FJALER SYMJEKLUBB instruktørar symjingkr 5 000
Fjorden Grendalagbyte av vindaugekr 15 000
Flekke grendalagGatelyskr 40 000
FLEKKE UNGDOMSLAGen-øk tiltak ungdomshusetkr 30 000
FURE OG VÅGE SONGLAG drift kr 5 000
Guddal Grendalag trivselstiltak for unge i bygdakr 50 000
HOLMEDAL VELkystarvsti, bord og benkarkr 14 000
IB-linje Dale VGSdel av oppstartkostnader IB-linje kr 100 000
JAKOB SANDE SELSKAPEToppussing hovudhusetkr 150 000
Jubileumsnemnda for Dale kyrkje 150 år jubileeumsheftekr 5 000
Korssund Dykkeklubbklubblokalekr 10 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallagdriftkr 5 000
På Rappenpåfylling ordningakr 15 000
STRAUMSNES GRENDELAGbrannvernstasjon, det frivillege brannkorpset i bygdakr 50 000
TEATERFESTIVALEN I FJALERteaterfestivalenkr 100 000
SUM 2014kr 1 150 000

Tildelingar mai 2013

SøkjarTildeling:
Turgruppa, Dale I. L.kr 30 000
Svint IL, Flekke grendalag, Holeholten 4H, Flekke skule og barnehagekr 45 000
Straumsnes Ungdomslagkr 5 000
Straumsnes Grendalagkr 20 000
Fjaler pensjonistlagkr 5 000
Teaterfestivalen i Fjalerkr 15 000
Kulturskulen, på vegne av fleirekr 10 000
Korssund Dykkeklubbkr 10 000
Askeus Musiklubbkr 30 000
Norddalen Skisenterkr 10 000
Fjaler Seniordanskr 3 000
Holmedal Bedehuskr 20 000
Havbrusen Folkemusikklagkr 5 000
Dalsfjorden/Ytre Sogn Fjordhestlag/ Skogtransport prosjekt.kr 10 000
Fure og Våge Songlagkr 5 000
Fjorden Grendalagkr 12 000
Dalsfjorden Spelemannslagkr 3 000
Holmedal Velkr 30 000
DeKorkr 10 000
Fjaler Hundeklubbkr 10 000
Fjaler Revmatikarlagkr 5 000
Dale Musikkorpskr 16 500
Holmedal Velkr 10 000
Dingemoen Idrettspark Fjalerhallenkr 36 000
Flekke Ungdomslagkr 20 000
Guddal ungdomslagkr 20 000
Forsamlingshuset Ljosheimkr 20 000
Dale UL Aktivitetarkr 20 000
Askvoll Musikklagkr 3 000
Askvoll og Holmedal skyttarlagkr 30 000
Hellevik grendalagkr 45 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallagkr 3 000
Handballgruppa Dale ilkr 25 000
Fjaler symjeklubbkr 5 000
Dale Idrettslagkr 50 000
Litteraturmisjonen (Jakob Sande-selskapet)kr 15 000
Fjaler kommune/ Dale idrettslag v/ turgruppakr 75 000
Jakob Sande-selskapet i samarbeid med Fjaler kommunekr 5 000
Dale vidaregåande skule IB-linjekr 100 000
På rappen 2013kr 15 000
SUM 2013kr 806 500

Tildelingar mai 2012

Tyssedal skyttarlagkr 5 000
NFU Fjaler/Askvoll, mfl/Fjaler kommune, aktivitetslokalekr 10 000
Fure idrettslagkr 25 000
Dale Idrettslag, Fjalerhallen, helsestuiokr 25 000
Fjaler Helselag kr 5 000
Jakob Sande-selskapet/løakr 100 000
Hellevik ILkr 25 000
Havbrusen Folkemusikklagkr 3 000
Aksjon Dalsfjordbruakr 40 000
Megger i Medvindkr 10 000
Stroka Skyttarlagkr 5 000
Dale Idrettslag, utstyrkr 20 000
Korssund Dykkeklubbkr 15 000
Holmedal Ungdomslagkr 15 000
Rivedal Bygdelagkr 15 000
Dale Musikkorpskr 10 000
Guddal Ungdomslagkr 60 000
Dale IL Sykkelkr 15 000
Flekke Ungdomslagkr 15 000
Sandbaneanlegg i Badevika, Dalekr 40 000
Dale Ungdomslag kr 15 000
Fjaler symjeklubbkr 5 000
Holmedal Bedehuskr 10 000
Fjaler bygdekvinnelagkr 3 000
Fjorden Grendalag kr 10 000
NFU Askvoll-Fjaler Hyllestad lokallagkr 3 000
Holeholten 4H Klubbkr 4 000
Holmedal Velkr 10 000
Dale Skyttarlagkr 10 000
Fjaler Røde Korskr 10 000
Fjaler pensjonistlagkr 3 000
Ljosheim forsamlingshuskr 40 000
Yngve S Haugsvær/Hexapodkr 5 000
Askvoll Musikklagkr 5 000
DALE BARNEKORkr 5 000
Driftselskapet for Dingemoen Idrettspark, scenekr 64 000
Askvoll og Holmedal skyttarlagkr 10 000
SUM 2012kr 670 000

Tildelingar september 2011

Søkjar/tiltakTildelt
Guddalstoppen 4H: Mygg/mikrofonarkr 3 000
Holmedal Vel: El. Pianokr 4 000
Straumsnes Ungdomslag: Ungdomsrom/grendehusetkr 5 000
Hellevik Idrettslag: Ballbingekr 10 000
Fjaler Kulturskule (på vegne av fleire): Pianokr 10 000
Dale skyttarlag v/ungdomsutvalet: Treningsriflekr 10 000
Fure og Våge Songlag: Lyd- og lysutstyrkr 18 000
Fjaler kommune/Straumsnes grendelag:Lillinstonheimen, Filosofistien/teaterkr 20 000
Flekke ungdomslag: Rehabilitering takkr 25 000
Holmedal Bygdehus: Varmepumperkr 25 000
Fjaler kommune i samarbeid med turgruppa i Dale idrettslag: Stiprosjektetkr 30 000
UWC Røde Kors Nordisk: Ballbingekr 40 000
Dale IL Fotball: Fotballmål/barnkr 50 000
Fjaler kommune i samarbeid med turgruppa i Dale IL: Gatetun/park/lyssettingkr 100 000
Dale IL Fotball: Kunstgrasbanekr 150 000
SUM SEPTEMBER 2011kr 500 000

Tildelingar april 2011

DRIFTSSTØTTE
Flekke Bygdekvinnelagkr 1 000
Holmedal Søndagsskulekr 1 000
Holmedal Bedehuskr 1 000
KorImprokr 1 000
Cantus kr 2 000
Laurdagsklubben i Dale kr 2 000
Holmedal Yngreskr 2 000
Askvoll Seniordanselagkr 2 000
Guddal laurdagsklubbkr 2 000
Redningsvesten Etterverngruppekr 2 000
Redningsplanken Pårørandegruppe kr 2 000
Holeholten 4Hkr 2 500
Fure og Våge Songlagkr 2 500
Tyssedal Skyttarlag kr 3 000
Barnas Turlag Askvollkr 3 000
Dalsfjorden Spelemannslagkr 3 000
Dale bygdekvinnelagkr 3 000
NFU Askvoll-Fjaler-HyllestDkr 3 000
Fjaler Revmatikarlagkr 3 500
Hellevik Idrettslagkr 4 000
Barnas Turlag Fjalerkr 4 000
Fjordane Grendalagkr 4 000
Fjaler Hundeklubbkr 5 000
DeKorkr 5 000
Helle og Vårdal bygdelagkr 5 000
Flekke og Straumsnes Musikkorps kr 5 000
Fjaler Danseverkstadkr 10 000
Fjaler helselagkr 10 000
Dale Musikkorpskr 10 000
Guddal Ungdomslagkr 10 000
Fjaler Kinokr 10 000
Flekke Ungdomslagkr 10 000
Askvoll og Holmedal Idrettslagkr 10 000
Nordalen Skisenterkr 10 000
Rivedal bygdelagkr 20 000
Dale Idrettslag – handballkr 25 000
Dale Idrettslag – Hovudstyrekr 30 000
PROSJEKTSTØTTE
Dysleksilaget i Sunnfjordkr 2 000
Guddal Bygdekvinnelagkr 3 000
Holmedal Kinokr 10 000
Rivedal Bygdelag/Askvoll kommunekr 10 000
Dalsfjorden/Ytre Sogn Fjordhestlagkr 10 000
Prosjekt Badevikakr 10 000
Flekke Grendalagkr 10 000
Cantuskr 13 000
Straumsnes Grendalagkr 14 000
Dale Musikkverkstadkr 15 000
Flekke og Straumsnes Musikkorpskr 15 000
Holmedal Bygdemuseum: Utstillingsutsyrkr 20 000
Straumsnes Ungdomslag: Samlingshuskr 20 000
Stroka Skyttarlag: Minitayrbanekr 25 000
Korssund Dykkeklubb: Dykkarutstyrkr 25 000
Holmedal Ungdomslag: Teateroppsettingkr 25 000
Ljosheim Forsamlingshus: Enøktiltakkr 25 000
Fjaler Kino: Digitaliseringkr 30 000
Partslaget Bakkejekta: Islandsturkr 40 000
Guddal grendalag: Leikeplass kr 40 000
Fjaler Motorsportklubb: Hall kr 40 000
Guddal Ungdomslag: Grendahusetkr 80 000
Aksjon Dalsfjordbrua: Bok og filmkr 150 000
Flekke Ungdomslag: Ungdomshusetkr 175 000
Dale Ungdomslag: Ungdomshusetkr 190 000
Samla støtte ved 1. tildeling 2011kr 1 225 500

Tildelingar november 2010

SøkjarTildeling:
Fjaler Danseverkstadkr 20 000
Kulturscene i Fjalerkr 15 000
Dale Idrettslag, barnidrettkr 20 000
Dale idrettslag, sykkelgruppa kr 50 000
Flekke Ungdomslagkr 7 000
Holmedal Bygdehuskr 150 000
Dalsfjorden Spelemannslagkr 40 000
Straumsnes Ungdomslagkr 4 000
Framhug Ungdomslag kr 10 000
Nedre Bjergelia velkr 4 000
Tverrkunstnerisk/sosialt prosjekt kr 7 500
Askesus Musikklubbkr 60 000
Transplant Live kr 50 000
Våge kvinne- og familielag kr 30 000
Doremi Barnekorkr 20 000
Våge Grendalagkr 50 000
Flekke Grendelagkr 25 000
Dale Skyttarlag kr 75 000
DeKorkr 25 000
Tyssedal Skyttarlagkr 15 000
Guddal Ungdomslag kr 5 000
Guddal Familiekorkr 3 000
Holmedal Velkr 10 000
Norddalen Skisenterkr 20 000
Dale Musikkorpskr 150 000
Holmedal Ungdomslagkr 25 000
Svint Idrettslagkr 50 000
Redningsvesten etterverngruppekr 40 000
Folkeakademiet i Askvoll kr 6 000
Badevika i Dalekr 20 000