Sparebankstiftinga Fjaler står for eit langsiktig og stabilt eigarskap i Sparebanken Sogn og Fjordane og ivaretek sparebanktradisjonar ved å bruke delar av overskotet til gåver til allmennyttige føremål.

 
 • Kontakt oss

  Sparebankstiftinga Fjaler
  Postboks 23 - 6961 Dale

  Ole Anders Hope
  Dagleg leiar
  Tlf. 970 88 012

  Randi Engen
  Styreleiar
  Tlf. 482 12 991

  post@ifjaler.no

  Sparebanken Sogn og Fjordane

 • Om Sparebankstiftinga Fjaler

  Sparebankstiftinga Fjaler vil bruke ein stor del av avkastninga si på gåver til allmennyttige formål i det området som var med på å bygge opp grunnkapitalen i tidlegare Fjaler Sparebank.

  Gåvemidlane vil bidra til å auke trivselen og fremje gode utviklingstiltak som gjer lokalsamfunna til ein triveleg stad å vere og som skaper aktivitet og samhald.

  Meir om bakgrunn og føremål »