Frå Flekkefjorden

Sparebankstiftinga Fjaler står for eit langsiktig og stabilt eigarskap i Sparebanken Sogn og Fjordane og ivaretek sparebanktradisjonar ved å bruke delar av overskotet til gåver til allmennyttige føremål.

Søknadsrunda for 2020 har opna

Søknadsrunda for 2020 har opna. Søknadsfristen går ut 1. mars. Tildeling i april. Ungdom kan søkje om På rappen-midlar fortløpande, gjennom heile året.

Aktuelt

Generalforsamling for 2019

Innskytarval generalforsamling Sparebankstiftinga Fjaler

Sparebankstiftinga Fjaler vil bruke ein stor del av avkastninga si på gåver til allmennyttige formål i det området som var med på å bygge opp grunnkapitalen i tidlegare Fjaler Sparebank.

Gåvemidlane vil bidra til å auke trivselen og fremje gode utviklingstiltak som gjer lokalsamfunna til ein triveleg stad å vere og som skaper aktivitet og samhald.

Foto: David Zadig