Du søkjer ved å bruke knappen Send søknad, og deretter registrere deg som søkjar, før du går vidare i søknadsprosessen.

1. februar 2013 opnar søkjeportalen for søknad om gåver. Det må søkjast elektronisk, og det gjer du ved å trykke på knappen «Send søknad» eller gå inn via Gåvetildeling og Send søknad. Du kan sende søknader fram til 1. mars 2013.

Vær OBS på at det i 2013 vert kun ei søknadsrunde.

Det var ca. 20 deltakarar på kurset som vart vellukka gjennomført med Pål Fidjestøl som kurshaldar.

Med siste tildeling har Sparbankstiftinga Fjaler no delt ut 3,4 millionar på 2 år! Les mer

Interessa for å søke på midlar frå Sparebansiftinga Fjaler har ikkje minka! Les mer

2.generalforsamlinga i sparebankstiftinga vart halden 13.april. Les mer

Ungdommar i Holmedal og Fjaler kan no få opp til 5000 kr til gode ungdomsprosjekt.  Les mer

Sparebankstiftinga Fjaler har hatt si tredje utdeling av gåvemidlar.Denne gongen var det 15 gode tiltak som fekk tilsaman ein halv million kroner. Les mer

Det er no mogeleg å søke om midlar til gode prosjekt innan 15. september 2011. Les mer

6.juni hadde generalforsamlinga for Sparebankstiftinga Fjaler møte. Les mer