Innskytarvalet 6. og 7. mars 2017

Publisert 27. februar 2017

Innskytarval

Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 6. og 7. mars 2017

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2017-2020 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år

Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

Kandidatar:

1. Mari Kyrkjebø, Dale

2. Magn Helge Brattelid, Dale

3. Oddgeir Lammetun, Korssund

4. Ragnhild Berger Follevåg, Straumsnes

5. Ivar Haaland, Dale

6. Olaug Elisabeth Sætrum Holt, Hellevik

7. Malene Solheim, Dale

8. Atle Strand, Dale

Siste frist søknader 2017: 1. mars 2017

Publisert

Søknadsrunda opna 1. februar 2017 og vert stengt 1. mars 2017 kl 23.59.59.

Søknadsrunde for 2017 opnar 01.02.2017

Publisert 18. januar 2017

Frå 1. februar 2017 kan det søkjast på gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Klikk på knappen Send søknad på framsida.

Gåvetildelingar 2016

Publisert 16. juni 2016

Sparebankstiftinga Fjaler har delt ut  kr 1.289.250.- i gåvemidlar for 2016.  Det er sendt ut melding om tildelingane, og du kan sjå lista over tildelingane her:

Tildelingar

Siste frist for søknader 2016: 1. mars 2016

Publisert 26. februar 2016

Søknadsrunda opna 1. februar 2016 og vert stengt 1. mars 2016 kl 23.59.59.