Generalforsamlinga for 2019 gjennomførast 15.05.2020.