Valdagar: 4., 5. og 6. mars 2020

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2020-2023 (4 år)
Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år.

Valet vil foregå elektronisk. Det vil bli sendt ut ein link til den eposten som banken har registrert på deg. Du kan avgje 4 stemmer under røystinga. Dersom du treng hjelp til signering, så kan banken hjelpe deg.

Valnemnda har sett opp kandidatane i rekkefølge der det er teke omsyn til geografi og kjønn i samansetninga av generalforsamlinga.

Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

KandidatBustadadresse
1.Kennet VikDale
2.Lene Beate FursetGuddal
3.Jarle HovlandDale
4.Sissel BringelandVåge
5.Ingvild KjøsnesFlekke
6.Ola HovlandDale
7.Ellen EikenHellevik
8.Christine Nikøy RogneDale

Valnemnda Sparebankstiftinga Fjaler