Det har kome inn 98 søknader med søknadssum på nesten 7 millionar. Les mer

Sparebankstiftinga Fjaler var først ute av dei to sparebankstiftingane med gåvetildeling. Les mer

1. september gjekk Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane saman til ein bank. Banken i Dale blir senter i den nye bankregionen med kontor i Askvoll, Hyllestad, Gulen og Solund. Les mer