Sparebankstiftinga Fjaler var først ute av dei to sparebankstiftingane med gåvetildeling.

Sparebankstiftinga Fjaler var først ute av dei to sparebankstiftinga med gåvetildeling. Dette skjedde i november 2010, kort tid etter at sttftinga var ein realitet. 30 tiltak i Fjaler/Holmedal fekk tildelt ca 1 mill kroner til gode tiltak, dei største tildelingane var på kr 150 000. Dette viser litt av kva midlar det kan bli snakk om til gode tiltak.

Sjå heile lista her (PDF).