Søknadsrunda opna 1. februar 2016 og vert stengt 1. mars 2016 kl 23.59.59.

Innskytarval

Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 7., 8. og 9. mars 2016

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2016-2019 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år

Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert forkasta. Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

Kandidatar:

1. Ivar Haaaland, Dale

2. Linda Strand, Dale

3. Ole Petter Mundal, Dale

4. Atle Strand, Dale

5. Magni Thorsen, Dale

6. Geir Tessem, Dale

7. Ragnhild Stav, Dale

8. Lise Johanne Hugøy, Dale