Sparebankstiftinga Fjaler delte kr 1.090.000.- i gåvemidlar i styremøte 22. mai 2015.  Det er sendt ut melding om tildelingane, og du kan sjå lista over tildelingane her:

Tildelingar