Frå og med 2. februar kan det søkjast på gåver til allmennyttige føremål i Fjaler og Holmedal.

Søknaden må sendast via søknadssystemet, sjå lenke på framsida eller klikk her: Send søknad

Siste frist for å sende søknader er 2. mars kl 23:59.