Innskytarval

Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 5., 6. og 7. mars 2018

Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2018-2021 (4 år)

Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år

Valet føregår elektronisk. Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar.  Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to med tredje og fjerde mest røyster, vert varamedlemer. I tilfelle fleire får like mange røyster, gjeld prioriteringa valnemnda har gjort på lista nedanfor.

Kandidatar:

1. Sigbjørn Solheim,                 6968 Flekke

2. Arve Arstein,                         6967 Hellevik

3. Malene Solheim,                  6963 Dale

4. Ragnhild Berger Follevåg,  6968 Flekke

5. Hilde Lervik,                         6963 Dale

6. Oddgeir Lammetun,           6964 Korssund

7. Lene Beate Furset,              6966 Guddal

8. Kennet Vik,                           6963 Dale