Dersom du har bilete frå aktivitetar eller tiltak som stiftinga har gitt gåve til, så vil vi vere takknemlege for å få lov å bruke dei. Aktuelle bilete kan du sende til post@ifjaler.no .