Sparebankstiftinga Fjaler har delt ut  kr 4.275.200.- i gåvemidlar for 2018.  Det er sendt ut melding om tildelingane, og du kan sjå lista over tildelingane her:

Tildelingar