Styret i Sparebankstiftinga Fjaler har fordelt godt og vel 1,2 millionar til mange gode tiltak i Fjaler og Holmedal. Til saman 2,3 millionar har stiftinga no delt ut til allmenyttige formål på eit halvår. Les mer

Dalsfjorden. Foto Anita Hylderås Siljander

Det har vore halde val til generalforsammlinga. Her er reultatet. Les mer

Det har kome inn 98 søknader med søknadssum på nesten 7 millionar. Les mer

Sparebankstiftinga Fjaler var først ute av dei to sparebankstiftingane med gåvetildeling. Les mer

1. september gjekk Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane saman til ein bank. Banken i Dale blir senter i den nye bankregionen med kontor i Askvoll, Hyllestad, Gulen og Solund. Les mer