Oppføringer av olehope

Nytt søknadssystem i 2020. Krav om organisasjonsnummer.

I det nye søknadssystemet som blir klart til bruk i søknadsrunda for 2020, må alle søkjarar med unntak for På Rappen-søknader, ha organisasjonsnummer for å kunne søkje. Lag og organisasjoner som ikkje har dette, må difor skaffe seg dette før dei skal søkje. Organisasjonsnummer får ein ved registrering i Brønnøysund-registeret.

Gåvetildelingar 2018

Sparebankstiftinga Fjaler har delt ut  kr 4.275.200.- i gåvemidlar for 2018.  Det er sendt ut melding om tildelingane, og du kan sjå lista over tildelingane her: Tildelingar

Innskytarval 5., 6. og 7. mars 2018

Innskytarval Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler Valdagar: 5., 6. og 7. mars 2018 Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2018-2021 (4 år) Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år Valet føregår elektronisk. Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar.  Dei to som får flest røyster, vert valde. Dei to […]

Søknadskurs onsdag 7. februar på JENSBUA

Sparebankstiftinga Fjaler og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane skipar til kurs for søkjarar av gåver frå stiftingane, på Jensbua i Fjaler, onsdag 7. februar 2018, kl 19.00. Info om sparebankstiftingane Søknadskurs ved Pål Fidjestøl Enkel servering Påmelding til: post@ifjaler.no eller tlf.: 970 88 012

Søknadsrunde 2018

Frå 1. februar 2018 kan det søkjast på gåver frå Sparebankstiftinga Fjaler. Klikk på knappen Send søknad på framsida.