Oppføringer av odasandvik

Innskytarval generalforsamling Sparebankstiftinga Fjaler

Valdagar: 4., 5. og 6. mars 2020 Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2020-2023 (4 år) Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år. Valet vil foregå elektronisk. Det vil bli sendt ut ein link til den eposten som banken har registrert på deg. Du kan avgje 4 stemmer under […]