Oppføringer av ifjaler

Innskytarvalet 6. og 7. mars 2017

Innskytarval Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler Valdagar: 6. og 7. mars 2017 Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2017-2020 (4 år) Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert forkasta. Dei to som får flest røyster, […]

Gåvetildelingar 2016

Sparebankstiftinga Fjaler har delt ut  kr 1.289.250.- i gåvemidlar for 2016.  Det er sendt ut melding om tildelingane, og du kan sjå lista over tildelingane her: Tildelingar

Innskytarvalet 2016, 7., 8. og 9. mars 2016

Innskytarval Generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler Valdagar: 7., 8. og 9. mars 2016 Medlemer: 2 av medlemene skal veljast for perioden 2016-2019 (4 år) Varamedlemer: Det skal i tillegg veljast 2 varamedlemer for eitt år Det kan kryssast av for opptil 4 kandidatar. Liste med meir enn 4 kryss vert forkasta. Dei to som får flest […]

Gåvetildelingar 2015

Sparebankstiftinga Fjaler delte kr 1.090.000.- i gåvemidlar i styremøte 22. mai 2015.  Det er sendt ut melding om tildelingane, og du kan sjå lista over tildelingane her: Tildelingar

Innskytarvalet 9., 10. og 11. mars 2015

Innskytarvalet til generalforsamlinga i Sparebankstiftinga Fjaler vert gjennomført 9., 10. og 11. mars 2015, og det vert elektronisk val. De vil få tilsendt ei lenkje på epost dersom banken har epostadressa dykkar i samband med nettbanken . Kontakt kundesenteret på tlf. 57 82 97 00 om du vil registrere epost-adresse. Det kan også røystast på vanleg måte […]