Dersom du har bilete frå aktivitetar eller tiltak som stiftinga har gitt gåve til, så vil vi vere takknemlege for å få lov å bruke dei. Aktuelle bilete kan du sende til post@ifjaler.no .

Frå og med 2. februar kan det søkjast på gåver til allmennyttige føremål i Fjaler og Holmedal.

Søknaden må sendast via søknadssystemet, sjå lenke på framsida eller klikk her: Send søknad

Siste frist for å sende søknader er 2. mars kl 23:59.