Styret i Sparebankstiftinga Fjaler delte ut gåver for ca kr 800.000.- i styremøte 24. mai 2013.

 

Namn på   lag / tiltak  Vedtak 
Jakob   Sande-selskapet i samarbeid med Fjaler kommune                        5 000
Forsamlingshuset Ljosheim                      20 000
Fjaler kommune/ Dale idrettslag v/ turgruppa                      75 000
Litteraturmisjonen (Jakob Sande-selskapet)                      15 000
Dale Idrettslag                      50 000
Fjaler symjeklubb                        5 000
NFU Askvoll-Fjaler-Hyllestad lokallag                        3 000
Handballgruppa Dale IL                      25 000
Hellevik grendalag                      45 000
Askvoll og Holmedal skyttarlag                      30 000
Dale Musikkorps                      16 500
Straumsnes Ungdomslag                        5 000
Norddalen Skisenter                      10 000
Flekke Ungdomslag                      20 000
Askvoll Musikklag                        3 000
Dale UL  Aktivitetar                      20 000
Guddal ungdomslag                      20 000
Fjaler Seniordans                        3 000
Holmedal Bedehus                      20 000
Turgruppa, Dale IL                      30 000
Dingemoen Idrettspark Fjalerhallen                      36 000
Holmedal Vel                      10 000
Fjaler Revmatikarlag                        5 000
Fjaler Hundeklubb                      10 000
DeKor                      10 000
Havbrusen Folkemusikklag                        5 000
Dalsfjorden Spelemannslag                        3 000
Holmedal Vel                      30 000
Fjorden Grendalag                      12 000
Dalsfjorden/Ytre Sogn Fjordhestlag/ Skogtransport prosjekt   tidlegare tider                      10 000
Fure og Våge Songlag                        5 000
Askeus Musikklubb                      30 000
Korssund Dykkeklubb                      10 000
Kulturskulen, på vegne av fleire                      10 000
Teaterfestivalen i Fjaler                      15 000
Fjaler pensjonistlag                        5 000
Straumsnes Grendalag                      20 000
Svint IL, Flekke grendalag, Holeholten 4H, Flekke skule og   barnehage                      45 000
Dale vidaregåande skule IB-linje                    100 000
På Rappen 2013                      15 000